Tarieven

Tarieven

Hieronder vindt u een lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit 1. De tarievenlijst geldt vanaf 1 januari 2024 t/m 31 December 2024.

Consultatie en Diagnostiek
Maken en/of beoordelen foto’s
Preventieve mondzorg
Verdoving
Verdoving door middel van een roesje
Vullingen
Wortelkanaalbehandelingen
Kronen en bruggen
Behandelingen kauwstelsel
Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving)
Kunstgebitten
Tandvleesbehandelingen
Implantaten
Uurtarieven ten behoeve van de bijzondere tandheelkunde en de Wlz
Informatieverstrekking en onderlinge dienstverlening
Consultatie en diagnostiek