Orthodontie

Orthodontie – beugels

Zowel tandarts Wittenberg als tandarts Kuik bieden orthodontie aan in de eigen praktijk. Tijdens de halfjaarlijkse controle controleren wij het gebit van uw kind op mondhygiëne, gaatjes en andere afwijken, tandstand en kaakontwikkeling horen ook daar bij. Mocht de tandarts indicatie zien voor orthodontie, dan wordt dit met u besproken.

De tandartsen beslissen of de orthodontie plaats kan vinden in onze praktijk of dat er doorverwezen moet worden naar een orthodontist.

Behandelplan

Een orthodontische behandeling heeft vaak een lange behandelduur, daarom is het belangrijk om vooraf een gedegen behandelplan te schrijven. Bij de controle wordt een inschatting gemaakt van de haalbaarheid van orthodontie in eigen praktijk. Mocht dit het geval zijn, dan wordt uw kind ingepland voor het vervaardigen van röntgenfoto’s, lichtfoto’s en gebitsmodellen/scans. Op basis hiervan schrijft de tandarts een behandelplan. Dit plan wordt gemiddeld 2-3wkn later met u en uw kind besproken. Ook zal u uitleg krijgen over de kosten en krijgt u een begroting mee.

Behandeling

Afhankelijk van de afwijking wordt er een keuze gemaakt in beugel(s). Dit kan variëren van uitneembare beugels tot slotjes. Tijdens het plaatsen van de beugel krijgt u informatie over het dragen en het onderhoud van beugel en gebit. Dit wordt tijdens de behandelduur ook regelmatig gecontroleerd. Om de beugelbehandeling succesvol te laten zijn is een goede samenwerking tussen tandarts/assistente en patiënt (en ouders) van groot belang. 

De eerste week na het plaatsen van de beugel is vaak een pittige week. Tanden en kiezen doen pijn en afbijten is moeilijk. Deze klachten duren vaak 1 week en gaan vanzelf weer over. Paracetamol helpt goed tegen deze pijn.

Beugel stuk? 

Zit er een slotje los? Prikt een draad? Gebruik dan de bijgeleverde was om het betreffende deel af te plakken. Heb je binnen 1 week een afspraak staan? Dan hoef je in principe niet te bellen.

Uitneembare beugel stuk? Is deze nog goed te dragen? Dan is dit geen probleem. Is de beugel niet meer draagbaar? Neem dan even contact op met de praktijk.

In principe is het niet de bedoeling de dienst hiermee te belasten.