Tanden en kiezen trekken

Tanden en kiezen trekken 

Wanneer een gebitselement niet meer te behouden is, omdat de kwaliteit te slecht is, de positie ongunstig is, er te weinig ruimte in de kaak is of doordat er pijnklachten zijn, kan er besloten worden een gebitselement te verwijderen.

De tandarts stelt de indicatie en beoordeeld of het element in de praktijk verwijderd kan worden, of dat een verwijzing naar de kaakchirurg noodzakelijk is. Ook wordt u voorgelicht over de nazorg na extractie. Bij het verwijderen van een gebitselement(en), is het van groot belang dat u de tandarts op de hoogte stelt van uw algehele gezondheid en eventueel medicijngebruik met uw tandarts bespreekt. Medicatie en onderliggend lijden kan namelijk van invloed zijn op de wondgenezing en op de procedure van behandelen.