Wortelkanaalbehandeling

Wortelkanaalbehandeling

Door tandbederf, een lekkende vulling of door bijvoorbeeld een val kan een tand of kies ontstoken raken. Signalen van een ontsteking kunnen zijn; gevoeligheid met warm en koud, een dikke wang of hevige kiespijn. Ook kan het zijn dat je geen klachten hebt, maar dat de tandarts signaleert dat er een ontsteking bij de wortelpunt van een gebitselement zit. Bijvoorbeeld doordat er zwelling of een fistel zichtbaar is.

Voor de behandeling wordt er een foto gemaakt om te kijken hoe de wortels lopen en krijg je een verdoving. De tandarts opent het gebitselement en gaat op zoek naar de ruimte waar de zenuw (of het restant van de zenuw) zich bevindt. Met kleine vijltjes wordt het ontstoken weefsel uit de tand of kies gehaald. Vervolgens wordt er gespoeld met een desinfecterend middel. Daarna plaatst de tandarts een tijdelijke vulling.

In de tweede zitting worden de wortelkanalen nogmaals grondig gereinigd en vormgegeven voor de kanaalvulling. De kanaalvulling wordt geplaatst en de tand of kies wordt afgesloten met een definitieve vulling.

Meestal vindt een wortelkanaalbehandeling plaats in 2 zittingen. Een enkele keer is het zenuwweefsel dermate ontstoken dat een extra spoeling noodzakelijk is om het gebied rustig te krijgen. Voor meer informatie of een uitgebreid filmpje kijkt u op www.allesoverhetgebit.nl.

NapijnĀ 

Een wortelkanaalbehandeling is een complexe behandeling welke met enige regelmaat napijn geeft. Deze pijn gaat vaak binnen enkele dagen tot een week over.

Om de pijn te verlichten kunt u paracetamol of ibuprofen gebruiken.